Stöd till barn med anhörig i fängelse

Stöd till barnAtt vara nära en anhörig till någon som blir gripen, eller kanske till och med hamnar i fängelse, klassas som ett av de mer oroande och stressande problem som en familj kan råka ut för. Det kan vara allt ifrån den initiala chocken, till förvirring kring rättsprocessen, till att hitta en ny vardag både i sitt eget liv, men också i sin relation till den person som t ex blivit häktad. I Europa lever över 1 miljon barn under dessa omständigheter, och i Sverige dryga 30 000. Dessa barn lever och växer upp med ett antal olika situationer som de har ställts inför, som kommer att påverka deras liv och relationer för resten av deras liv.

Barn, precis som vuxna anhöriga, behöver stöd och hjälp. Ibland kan det vara att deras situation hastigt försämras ekonomiskt, medans i andra handlar det mer om terapeutisk hjälp. Det kan helt enkelt bara vara att ha någon att kunna prata med, som vet vad som hänt och kanske varit med om något liknande själv.

Att stödja barns behov av familj.

Många barn och ungdomar antingen vet, eller känner på sig, att saker och ting kanske inte står rätt till, men i sin ofrivilliga beroende situation inte vågat eller vetat hur de skulle kunna hjälpa en vuxen. Barn som levt med kriminalitet är i lika stort behov av stöd, som t ex barn som lever med en vuxen med missbruks-problematik. Det är lätt att peka finger, och enkelt att säga att en har rätt och en annan fel, och sedan splittra en familj. Numera vet man att den psykologiska skada barn kan klara av då de splittras ifrån sin förälder kan vara minst lika stor, om inte större, än om man istället kan stödja en familj på plats i sin befintliga miljö.

För barn att få hjälp, och känna att de inte är ensamma om sin situation, finns det organisationer som t ex Bufff, vilken har specialiserat sig på att hjälpa just barn och anhöriga till människor som hamnat i fängelse i Sverige.

Vård av missbrukare utförd av utbildade och erfarna läkare och psykologer

Som anhörig är det inte lätt att veta hur man ska bete sig för att kunna hjälpa den man älskar som missbrukar. Nästan alltid är det så att man lägger skulden på sig själv tyvärr, en situation som många känner sig väldigt ensamma och utsatta i. Men ser man att någon sitter i den situationen, att man som anhörig själv försöker utföra vård av missbrukare i sin familj eller i sin närhet. Men när det kommer till vård av en missbrukare så måste man veta att det enbart är utbildade och erfarna läkare och psykologer som kan hantera en tillfrisknande för en missbrukare, oavsett om han eller hon har missbrukat en kortare eller längre tid.

Vård av missbrukare är inget som man ska ta lätt på, eftersom att man ofta förbiser sitt eget problem och förminskar det för att det inte ska kännas så otroligt tungt som det ofta är så blir det lätt så att missbrukaren själv inte erkänner vad han eller hon håller på med förrän det verkligen har gått för långt eller är för sent. Men där ska man som anhörig eller som någon i dennes närhet kliva in och få personen att söka hjälp och vård för sitt missbruk.

Många kan tänka att missbruk enbart innefattar droger eller alkohol, men det kan vara så många andra saker också som andra inte uppfattar är ett missbruk. Det kan vara spelmissbruk, sexmissbruk, matmissbruk och andra saker som helt enkelt har gått överstyr i längtan efter att uppnå det rus som man inte får av något annat i vardagen. Vård av missbruk kan gå till på många olika sätt, och de olika stegen till en frisk vardag kan vara både långa och nästan outhärdliga för dem som måste genomlida dem. Men det första och avgörande steget man måste ta för att bli fri från sitt missbruk är att erkänna att man faktiskt har det.