Stöd till barn med anhörig i fängelse

Stöd till barnAtt vara nära en anhörig till någon som blir gripen, eller kanske till och med hamnar i fängelse, klassas som ett av de mer oroande och stressande problem som en familj kan råka ut för. Det kan vara allt ifrån den initiala chocken, till förvirring kring rättsprocessen, till att hitta en ny vardag både i sitt eget liv, men också i sin relation till den person som t ex blivit häktad. I Europa lever över 1 miljon barn under dessa omständigheter, och i Sverige dryga 30 000. Dessa barn lever och växer upp med ett antal olika situationer som de har ställts inför, som kommer att påverka deras liv och relationer för resten av deras liv.

Barn, precis som vuxna anhöriga, behöver stöd och hjälp. Ibland kan det vara att deras situation hastigt försämras ekonomiskt, medans i andra handlar det mer om terapeutisk hjälp. Det kan helt enkelt bara vara att ha någon att kunna prata med, som vet vad som hänt och kanske varit med om något liknande själv.

Att stödja barns behov av familj.

Många barn och ungdomar antingen vet, eller känner på sig, att saker och ting kanske inte står rätt till, men i sin ofrivilliga beroende situation inte vågat eller vetat hur de skulle kunna hjälpa en vuxen. Barn som levt med kriminalitet är i lika stort behov av stöd, som t ex barn som lever med en vuxen med missbruks-problematik. Det är lätt att peka finger, och enkelt att säga att en har rätt och en annan fel, och sedan splittra en familj. Numera vet man att den psykologiska skada barn kan klara av då de splittras ifrån sin förälder kan vara minst lika stor, om inte större, än om man istället kan stödja en familj på plats i sin befintliga miljö.

För barn att få hjälp, och känna att de inte är ensamma om sin situation, finns det organisationer som t ex Bufff, vilken har specialiserat sig på att hjälpa just barn och anhöriga till människor som hamnat i fängelse i Sverige.